Οι υπηρεσίες μας

Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στις Χωματουργικές εργασίες, κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Αττική.

Εκσκαφές

Με μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα για την άμεση, ασφαλή και σωστή περάτωση του εκάστοτε έργου σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον.

Κατεδαφίσεις

Φιλικές τιμές και λύσεις για κάθε ανάγκη σας

Χώματα για κήπους

Η καλύτερη ποιότητα σε κοσκινισμένα χώματα και κοκκινοχώματα για κάθε περιβάλλοντα χώρο, ανα κυβικό

Διαθέτουμε

Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Ο στόλος μας

Με μηχανήματα για όλες τις χωματουργικές εργασίες.
Φορτηγό, ερπυστριοφόρος φορτωτής, οδοστρωτήρας, ελαστικοφόρος φορτωτής, κομπρεσέρ, τσάπα, μηχάνημα Jcb, φορτωτάκι, τσάπα ελαστιχοφόρα, σφυρί ελαστιχοφόρο. Δείτε περισσότερα εδώ.

Φορτηγό MAN

Μπάζα, χώματα, κηπο χώματα, υλικά οικοδομών

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

Για κοσκινισμένα χώματα, φώρτωση και εκφώρτωση χωμάτων αλλά και άλλων υλικών

Οδοστρωτήρας

Για ασφαλτωστρώσεις, εξομάλυνση εδάφους

Ελαστικοφόρος φορτωτής

Για αξιόπιστες μεταφορές, εκσκαφές, καθαρισμούς χωραφιών

Τσάπα

Για μεγάλες και μικρές εκσκαφές

Μηχάνημα Jcb

Για μεγάλες και μικρές κατεδαφίσεις

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 6945425539

- χωματουργικές εργασίες
- μεταφορά χώματος για κήπο
- διαμόρφωση κήπων
- μπαζώματα-μπάζα

- κηποχώματα- κοσκινισμένα
- καθαρισμό οικοπέδου-χωραφιού
- κάθε είδους εκσκαφή
- κάθε είδους κατεδάφιση

- εκσκαφές
- κατεδαφίσεις
- χώμα για κήπους
- αποκομιδή μπάζων

- μεταφορά κοπριάς
- εκβραχισμοί
- επιχωματώσεις ή μπαζώματα
- κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις

- αποψίλωση οικοπέδων
- εκσκαφές
- εξυγίανση επιπέδου
- διαχείριση αδρανών υλικών

- προμήθεια ή μεταφορά κηποχώματος
- κατασκευές δρόμων και ασφαλτικές διαστρώσεις

Δείτε περισσότερα εδώ.

Προσφέροντας πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες για όλες της χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, κατεδαφίσεις, χώματα για κήπους