Για εμάς

Με πάνω από 50 χρόνια στο χώρο των χωματουργικών εργασίων, διακρινόμαστε για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Δίνουμε λύσεις σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις, διαμορφώσεις κήπων, μπαζώματα και χώματα για γήπους με το κυβικό.

Διαθέτουμε άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Αναλαμβάνουμε μεγάλες και μικρές εκσκαφές που εξαρτούνται από την ποιότητα του χώματος. Το έδαφος για την εκσκαφή μπορεί να είναι γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες κάτι που αλλάζει την τιμή του χώματος ανα κυβικό.

Η επικοινωνία μαζί μας θα σας λύσει οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε.

Οι υπηρεσίες μας