Φωτογραφίες από χωματουργικές εργασίες

Με μηχανήματα για όλες τις χωματουργικές ανάγκες σας.
Ο στόλος μας: Φορτηγό, ερπυστριοφόρος φορτωτής, οδοστρωτήρας, ελαστικοφόρος φορτωτής, κομπρεσέρ, τσάπα, μηχάνημα Jcb, φορτωτάκι, τσάπα ελαστιχοφόρα, σφυρί ελαστιχοφόρο.

Φορτηγό MAN

Μπάζα, χώματα, κηπο χώματα, υλικά οικοδομών

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

Για κοσκινισμένα χώματα, φώρτωση και εκφώρτωση χωμάτων αλλά και άλλων υλικών

Οδοστρωτήρας

Για ασφαλτωστρώσεις, εξομάλυνση εδάφους

Ελαστικοφόρος φορτωτής

Για αξιόπιστες μεταφορές, εκσκαφές, καθαρισμούς χωραφιών

Τσάπα

Για μεγάλες και μικρές εκσκαφές

Μηχάνημα Jcb

Για μεγάλες και μικρές κατεδαφίσεις

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

Άνοιγμα χωματόδρομου σε βραχώδη περιοχή

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

Άνοιγμα χωματόδρομου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση

Οδοστρωτήρας

Επιστρωμάτωση χωματόδρομου

Οδοστρωτήρας

Επιστρωμάτωση για χλωροτάπητα στο γήπεδο του Παναθηναίκου

Φορτηγό

Εκσκαφή, μεταφορά χώματος

Φορτηγό

Καθαρισμός Οικοπέδου-Χωραφιού